Etkinliğin Amacı

Bu etkinliğin temel amacı teknoloji geliştirme bölgelerinde akademik bilginin katma değere dönüşmesini sağlayacak girişim projelerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenlemektir. Bunun yanı sıra fikirden ürüne giden yolda girişimci ve girişimci adaylarının proje fikirlerinin olgunlaşmasında ve niteliğinin arttırılmasına fayda sağlayacak bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

 

Etkinliğin Kapsamı

Etkinlik kapsamında eğitimde yer alacak katılımcılar Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisans eğitimini tamamlamış, lisansüstü seviyede eğitimlerine devam eden veya eğitimlerini tamamlamış (Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal alanlar) üniversite öğrencileri, araştırmacılar, akademisyenler ya da genç araştırmacılar (35 yaşını doldurmamış) olacaktır. Bu doğrultuda uzman ekiplerce Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ulusal ve uluslararası destek programları, bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve temel terminoloji, başarı ölçütleri, risk yönetimi ve araştırma olanakları, bilimsel ve doğru bilgiye erişmek için kullanılacak kaynak tarama yöntemleri ve Web of Science, Google Scholar, Researchgate gibi veri tabanları hakkında bilgiler verilecektir. Son olarak etkinlik kapsamında uygulamalı eğitim düzenlemek suretiyle teorik ve pratik pekiştirilmiş olacaktır.