Etkinliğin Amacı

Bu etkinliğin temel amacı akademik bilginin katma değere dönüşmesini sağlayacak ihtisas odaklı projelerin niteliğinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemektir. Bunun yanı sıra fikirden ürüne giden yolda genç araştırmacıların proje fikirlerinin olgunlaşmasında ve niteliğinin arttırılmasına fayda sağlayacak bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

 

Etkinliğin Kapsamı

Etkinlik kapsamında eğitimde yer alacak katılımcılar Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisansüstü seviyede eğitimlerine devam eden (Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal alanlar) genç araştırmacılar ve/veya akademisyenler (35 yaşını doldurmamış) olacaktır. Bu doğrultuda uzman ekiplerce Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ulusal ve uluslararası destek programları, bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve temel terminoloji, başarı ölçütleri, risk yönetimi ve araştırma olanakları, bilimsel ve doğru bilgiye erişmek için kullanılacak kaynak tarama yöntemleri ve Web of Science, Google Scholar, Researchgate gibi veri tabanları hakkında bilgiler verilecektir. Son olarak etkinlik kapsamında uygulamalı eğitim düzenlemek suretiyle teorik ve pratik pekiştirilmiş olacaktır.