Bu ders kapsamında girişimcinin kim olduğundan, girişimcinin sahip olması gereken kişilik özellikleri ve sosyal özelliklerden bahsedilecektir. Ayrıca girişimcilik kavramının önemine vurgu yapılacak ve Türkiye’de girişimcilerin başarılı ya da başarısızlık nedenlerine değinilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar girişimci ve girişimcilik kavramına ilişkin temel bilgileri edinebileceklerdir.